اکتبر

ورامین- نماینده مردم دشت ورامین در دیدار با استاندار تهران بر ضرورت توسعه حمل و نقل شهری و افزایش تخت بیمارستانی در این منطقه تاکید کرد و گفت: ایجاد فرصت های شغلی نیز مورد توجه قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید